[ No Description ] RM 17.00

Buku ini bertujuan untuk memberi panduan bagaimana Pulau Perhentian dapat dibangun dan diuruskan secara yang lebih luhur dan lestari. Bagaimanakah penduduk, terutama yang menetap di Kampung Pulau Perhentian Permai dapat dibantu agar mereka turut menikmati faedah dari hasil ekopelancongan? Penyediaan pelan pembangunan di pulau ini hendaklah mementingkan pembangunan yang seimbang antara pembangunan ekonomi, pemuliharaan alam sekitar, mengutamakan kebajikan penduduk miskin, menjaga warisan dan meningkatkan kualiti hidup penduduk asal. Pulau Perhentian sepatutnya dibangunkan dengan visi pembangunan yang jelas dan program yang memberi kesan yang positif dan diterima majoriti penduduk. Program pembangunan yang bermakna ialah program yang inklusif, dirancang dari bawah dan dibentuk dengan berteraskan keperluan penduduk.
view book