[ No Description ] RM 20.90

Buku peribahasa Arab Majma’ al-Mathal yang terkenal dalam kalangan sarjana Arab. Ia merupakan buku peribahasa Arab hasil nukilan al-Maydaniy. Majma’ al-Amthal memberi gambaran tentang adat budaya yang diamalkan oleh masyarakat Arab seperti menanam anak perempuan, meminum darah, menyalak seperti anjing dan sebagainya. Bahkan, kitab Majma’ al-Amthal turut menonjolkan elemen yang biasa digunakan dalam peribahasa Arab seperti haiwan dan tumbuhan. Nilai murni yang terkandung di dalam buku ini mempunyai nilai pendidikan dan tarbiyah yang sangat tinggi seperti bercakap benar, menghormati jiran, bersyukur dengan apa yang ada dan sebagainya.
view book