[ No Description ] RM 10.00

Membaca Mahabbah, novel terbaharu Sasterawan Negara Shahnon Ahmad, terkesan bahawa novel ini memberi kelainan daripada novel-novelnya yang terdahulu dan daripada novel-novel yang dihasilkan oleh novelis yang lain. Ia tidak sahaja memaparkan cerita, malah mengejutkan pembaca dengan beberapa kelainan sehingga sebahagian dari penting yang mengidentifikasikan dan memantapkan sesebuah novel telah dianggap tidak penting dan dirombak dalam Mahabbah.
view book