[ No Description ] FREE

Pendedahan kepada pelaburan saham patuh Syariah di Bursa Malaysia dengan menggunakan teknik untuk memilih saham yang mampu memberikan keuntungan dan meminimumkan risiko. Bagaimana dengan keuntungan yang diterima juga boleh membantu pembangunan ummah melalui pengagihan zakat.
view book