Велика книга маленького українця. Захопливі розповіді з історії, природознавства та народознавства України (Velika kniga malen'kogo ukraїncja. Zahoplivі rozpovіdі z іstorії, prirodoznavstva ta narodoznavstva Ukraїni) by Sadovnicha V?ktor?ja

(price excluding 0% GST)

Synopsis

Дітям 7–12 років.
Юні школярики дізнаються багато нового та цікавого про історію рідної країни, українську мову, природу, клімат, тваринний і рослинний світи, народні ремесла, свята і традиції, видатних діячів політики, науки і культури, національні костюми, українську міфологію і ще багато захопливої інформації.
Видання допоможе учням підготуватися до уроків, олімпіад і творчих робіт.Dіtjam 7–12 rokіv.

Junі shkoljariki dіznajut'sja bagato novogo ta cіkavogo pro іstorіju rіdnoї kraїni, ukraїns'ku movu, prirodu, klіmat, tvarinnij і roslinnij svіti, narodnі remesla, svjata і tradicії, vidatnih dіjachіv polіtiki, nauki і kul'turi, nacіonal'nі kostjumi, ukraїns'ku mіfologіju і shhe bagato zahoplivoї іnformacії.

Vidannja dopomozhe uchnjam pіdgotuvatisja do urokіv, olіmpіad і tvorchih robіt.

Reviews

Write your review

Recommended