Keunikan dan Keindahan Al-Qur'an by Mohd Zain Mohmood

Keunikan dan Keindahan Al-Qur'an by Mohd Zain Mohmood from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Category: General Academics
ISBN: 978-983-49-0445-6
File Size: 10.98 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Buku Keunikan dan Keindahan Bahasa al-Qur'an mengupas tentang keunikan dan keindahan bahasa al-Qur'an dari segi pemakaian huruf dan perkataan. Keindahan ini dapat dilihat dalam pemilihan huruf pada permulaan surah-surah al-Qur'an, ketelitian pemilihan dan penggunaan perkataan, taqdim dan ta'khir, fasilah al-Qur'an dan keserasian antara perkataan makna. Selain itu, penulis juga memfokuskan perbincangan tentang keindahan bahasa al-Qur'an yang terdapat dalam Surah al-Mu'minum. Penulis buku ini, Dr. Mohd Zain Mohmood merupakan pensyarah kanan di Jabatan Bahasa Arab, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Kota Bharu, Kelantan. Beliau juga ialah mantan TImbalan Dekan, Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam.

Reviews

Write your review

Recommended