Penilaian Prestasi Dari Perspektif Islam by Ab. Aziz Yusof

Penilaian Prestasi Dari Perspektif Islam by Ab. Aziz Yusof from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Ab. Aziz Yusof
Category: General Academics
ISBN: 978-983-49-0509-5
File Size: 4.05 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Pelaksanaan penilaian prestasi lazim telah diakui terbukti mengundangkan pelbagia masalah dalam organisasi. Kesannya, anggota organisasi menerima pelaksanaan fungsi ini dengan penuh prejudis. Pada mereka, pelaksanaan penilai prestasi diterima sebagai satu amalan tradisi tahunan yang dilakukan secara tidak jujur. Kesan akhir daripada pelaksanannya didapati terus menyuburkan rasa ketidakpuasan, kekecewaan, konflik, kebimbangan dan rasa tertekan. Hal ini kerana pelaksanaannya terus diselubungi kesilapan manusia yang telah mendorong pengurus untuk manipulasi serta menafikan keadilan semasa pelaksanaan penilain prestasi. Menyedari kepincangn yang berlaku, satu pendekatan yang bersendarkan ajaran Islam perlu diteroka sebagai gantian kepada pendekatan lazim. Pendekatan Islam diyakini lebih konkrit dalam bentuk dasar, program dan strategi. Islam melihat penyelesaian kepada permasalahan ini secara menyeluruh dengan mengemukakan nilai-nilai kesejagatan Islam yan perlu direalisasikan demi kesejahteraan ahli. Antara nilai ksejagatan Islam yang didapati relevan dengan pelaksanaan penilai prestasi termasuklah keadilan, amanah, persaudaraan, kebertanggungjawaban dan kesederhanaan. Pengurus yang berperanan sebagai penilai seharusnya merealisasikan nilai-nilai ini kerana mereka sentiasa terikat dengan pembalasan daripada Allah SWT. Dengan itu, segara tindakan dan keputusan yang diambil akan sentiasa bersandar pada akhlak dan keputusan yang diambil akan sentiasa bersandar pada akhlak Islam dengan membebaskan diri daripada sebarang bentuk salah laku semasa pelaksanaan penilaian prestasi.

Reviews

Write your review

Recommended