Idea-idea Novel dalam Pembangunan Teknologi Hijau Fotopemangkinan by Mohd. Asri Mohd. Nawi

Idea-idea Novel dalam Pembangunan Teknologi Hijau Fotopemangkinan by Mohd. Asri Mohd. Nawi from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Category: General Academics
ISBN: 978-967-461-037-1
File Size: 8.87 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

" Teknologi hijau membawa erti teknologi yang memerlukan sumber tenaga yang sedikit terutamanya tenaga yang tidak boleh diperbaharui berbanding dengan teknologi konvensional. Sudah pasti satu laluan penting untuk mencapai tahap kehijauan ialah melalui proses pemangkinan. Fotopemangkinan adalah sebuah teknologi hijau yang berpotensi besar dalam pemulihan alam sekitar. Satu daripada fotomangkin utama ialah titanium dioksida, TiO2. Secara semula jadi, TiO2 menghablur dalam tiga bentuk kristal: anatas, rutil dan brukit. Anatas adalah fotomangkin yang paling berkesan dalam kalangan semua bentuk kristalit TiO2. Dalam fotopemangkinan TiO2, hampir kesemua bahan pencemar organik boleh ditukar menjadi bahan CO2 dan H2O yang tidak merbahaya. Di samping itu, pencemar ion logam pula dapat dipulihkan kepada bentuk logam asalnya untuk tujuan kitar semula. Sungguhpun demikian, beberapa masalah intrinsik menghalang penggunaan meluas TiO2 dalam perawatan air buangan industri. Apabila ia digunakan dalam bentuk ampaian, sifatnya yang bersaiz nano menyebabkan proses penapisan bahan ini menjadi terlalu sukar dan mahal. Sekiranya ia digunakan dalam keadaan terpegun pula, aktiviti fotopemangkinannya akan menurun dengan ketara sekali. Selain itu, sukar untuk mendapat sistem TiO2 yang mempunyai aktiviti fotopemangkinan yang mampan sepanjang ia dikitar semula untuk ulang guna. Di samping itu TiO2 mempunyai tenaga luang jalur yang agak tinggi menyebabkan ia memerlukan penyinaran cahaya ultra-ungu (UV) untuk mengaktifkannya dan ini agak merbahaya serta mahal pula kos pengendaliannya. "

Reviews

Write your review

Recommended