Pentadbiran Hal Ehwal Islam: Isu dan Cabaran by Penyunting: Wan Azhar Wan Ahmad

Pentadbiran Hal Ehwal Islam: Isu dan Cabaran by Penyunting: Wan Azhar Wan Ahmad from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
ISBN: 978-983-2636-56-4
File Size: 0.76 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Makalah - makalah yang dimuatkan dalam buku ini, cuba memberikan kefahaman dan kesedaran tentang keadaan umat Islam, kekurangan dan kelebihan mereka, dan apa yang diperlukan sebagai pra-syarat dan persediaan akal dan jiwa dalam menghadapi segala permasalahan dan cabaran kontemporari yang sebahagian besarnya besifat pemikiran. Panduan penyelesaian juga ditawarkan di dalam buku ini untuk golongan pentadbir, pembuat dasar dan pemimpin untuk membawa setiap lapisan pimpinan mereka maju ke depan dengan keyakinan yang jitu.

Reviews

Write your review

Recommended